Područje naglašavanja

Kad odaberete [Minijatura] u Efektu slike, postavite dio na koji želite obratiti pažnju.
  1. MENU (Područje naglašavanja) željeni način(Vrh)
Postavlja područje naglaska na vrh.

(Sredina (horizontalno))
Postavlja područje naglaska na središte.
(Dno)
Postavlja područje naglaska na dno.

(Lijevo)
Postavlja područje naglaska na lijevu stranu.

(Sredina (Vertikalno))
Postavlja područje naglaska u sredinu.

(Desno)
Postavlja područje naglaska na desnu stranu.

Povezana tema