Ton boja

Kad odaberete [Igračka fotoaparat] u Efektu slike, podesite nijansu boje.
  1. MENU (Ton boja) željeni način


(Normalno)
Dodaje normalnu nijansu i zatamnjuje okruženje.

(Hladan ton)
Dodaje hladnu plavkastu nijansu i zatamnjuje okruženje.

(Topao ton)
Dodaje toplu crvenkastu i zatamnjuje okruženje.

(Zeleni ton)
Dodaje zelenu nijansu poput filtra i zatamnjuje okruženje.

(Magenta ton)
Dodaje ljubičastu nijansu poput filtra i zatamnjuje okruženje.

Napomena
  • Preporučuje se da unaprijed za neke objekte snimite probnu sliku.

Povezana tema