Izdvojena boja

Kad odaberete [Parcijalne boje] u Efektu slike, podesite boju koja se izdvaja.
  1. MENU (Izdvojena boja) željeni način


(Crveno)
Izdvaja samo crvenu.

(Zeleno)
Izdvaja samo zelenu.

(Plavo)
Izdvaja samo plavu.

(Žuto)
Izdvaja samo žutu.

Napomena
  • Kad se odabere [Parcijalne boje], slike, ovisno o predmetu, možda neće zadržati odabranu boju.

Povezana tema