Efekat vodenih boja

Kad odaberete [Vodene boje] u Efektu slike, postavite razinu efekta.
  1. MENU (Efekat vodenih boja) željeni način(Nizak)
Dodaje jaki, srednji ili slabi Efekt vodenih boja.
(Srednji)

(Visok)

Povezana tema