Snimanje osmjeha

Kad fotoaparat detektira osmjeh dolazi do automatskog okidanja.
 1. MENU (Snimanje osmjeha) [Uključeno]

 1. Pričekajte do otkrivanja osmijeha.

Kad se prepozna osmijeh, a razina osmijeha premašuje točku na indikatoru, fotoaparat automatski snima slike.
 • Ako se pritisne okidač dok traje detekcija osmjeha, fotoaparat će snimiti sliku, a zatim se vratiti u mod snimanja osmijeha.(Uključeno)
Koristi/Ne koristi funkciju [Snimanje osmjeha].
(Isključeno)

Savjeti za bolju detekciju osmjeha
 1. Neka vam pramenovi kose ne pokrivaju na oči. Neka vam lice ne zaklanjaju šeširi, maske, naočale i sl.

 1. Okrenite lice prema fotoaparatu tako da bude što više u razini s njim. Blago spustite kapke.

 1. Nasmijte se jasno, otvorenih usta. Smijeh se lakše detektira kad se vide zubi.

 • Zatvarač se otvara kad se nasmije bilo koja osoba u kadru.

 • Pomoću opcije [Otkrivanje lica] možete odabrati ili registrirati osobu kojoj ćete dati prednost pri otkrivanju lica. Kad se odabrano lice registrira u memoriji fotoaparata, funkcija detekcije osmijeha bit će primijenjena samo na njega. [Pojedinosti]

 • Ako se osmijeh ne prepozna, odaberite MENU [Osjetljivost osmijeha], pa postavite vrijednost na [Blag osmijeh].

Napomene
 • Snimanje osmijeha automatski završava ako se popune memorijska kartica ili interna memorija.

 • Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmjeh.

 • Funkcija Snimanje osmijeha ne funkcionira kad koristite funkcije zuma osim optičkog zuma.

Povezana tema