Otkrivanje lica

Ako se koristi funkcija otkrivanja lica, fotoaparat automatski otkriva lica vašeg objekta snimanja i podešava postavke izoštravanja, bljeskalice, ekspozicije, balansa bijele boje i smanjuje efekt crvenih očiju.
Kad fotoaparat detektira više od jedne osobe u kadru donijet će odluku kojoj će od njih dati prednost pri izoštravanju. Ako pritisnete okidač dopola okvir odabran za izoštravanje postat će zelen.
  1. MENU (Otkrivanje lica) željeni način(Isključeno)
Otkrivanje lica ne može se koristiti.
(Autom.)
Odabire lice na kojem će fotoaparat automatski izoštravati.

(Djeca kao prioritet)
Detektira i snima s prednošću izoštravanja na dječjem licu.

(Odrasli kao prioritet)
Detektira i snima s prednošću izoštravanja na licu odrasle osobe.

Napomene
  • [Isključeno] nije dostupno kad je [Samookidač] podešen na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

  • [Otkrivanje lica] se može odabrati samo kad je način izoštravanja podešen na [Višestruki AF] i način mjerenja na [Višestruko].

  • Funkcija Prepoznavanje lica ne radi ako koristite funkcije zuma osim optičkog.

  • Može detektirati do 8 lica.

  • Ovisno o uvjetima snimanja, lica odraslih i djece možda neće biti ispravno detektirana.

  • Tijekom snimanja s funkcijom snimanja osmijeha, funkcija [Otkrivanje lica] se automatski podešava na [Autom.] čak i ako je prethodno bila podešena na [Isključeno].

Povezana tema