Format videozapisa

Možete podesiti način snimanja koji se koristi za snimanje videozapisa.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Format videozapisa] željeni način


AVCHD
Snimljeni su AVCHD videozapisi. Podešava metodu snimanja na AVCHD, što je prikladno za prikaz jasnih videozapisa na TV prijemniku visoke razlučivosti. Blu-ray diskovi, AVCHD diskovi i DVD-Video diskovi mogu se kreirati pomoću isporučenog softvera »PlayMemories Home«. Kad stvarate AVCHD diskove od videozapisa snimljenih u [AVC HD 28M (PS)] ili [AVC HD 24M (FX)], to može malo potrajati budući da se kakvoća slike mora konvertirati. Za spremanje [AVC HD 28M (PS)] ili [AVC HD 24M (FX)] videozapisa bez konvertiranja kakvoće slike koristite Blu-ray diskove. [Pojedinosti]

MP4
Snimljeni su MP4 (AVC) videozapisi. Postavlja metodu snimanja u formatu MP4, što je prikladno za prijenos na internet i privitke e-pošte. Diskovi se ne mogu kreirati od MP4 videozapisa, čak i ako koristite softver »PlayMemories Home«.

Povezana tema