Postav. USB povez.

Odabire USB način rada pri povezivanju fotoaparata s računalom ili USB uređajem koristeći mikro USB kabel.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Postav. USB povez.] željeni način


Autom.
Ovisno o računalu ili drugim USB uređajima koje spojite na fotoaparat, način spajanja se automatski odabire između [MTP] ili [Mass Storage].
Kad koristite Windows 7, odabire se [MTP], a postaju dostupne funkcije specifične za Windows 7.

MTP
Uspostavlja MTP vezu između fotoaparata i računala ili drugih USB uređaja.
Kad koristite Windows 7, odabire se [MTP], a postaju dostupne funkcije specifične za Windows 7.
Kad koristite ostale operativne sustave (Vista/XP, Mac OS X), pojavljuje se AutoPlay Wizard, a fotografije u mapi snimanja na fotoaparatu se uvoze na računalo.

Mass Storage
Uspostavlja vezu za prijenos podataka između fotoaparata i medija velikog kapaciteta pohranjivanja tj. računala ili USB uređaja.

Napomena
  • Ako se Device Stage* ne pojavi kad se računalo spaja na Windows 7 računalo, postavite [Postav. USB povez.] na [Autom.].

* Device Stage je zaslon izbornika za upravljanje spojenim uređajima kao što je fotoaparat. (Funkcija Windows 7)