Format

Formatira memorijsku karticu ili internu memoriju.
Kad po prvi put s ovim fotoaparatom koristite memorijsku karticu preporuča se da formatirate karticu pomoću fotoaparata kako bi se osigurale stabilne performanse memorijske kartice prije snimanja. Imajte na umu da formatiranje trajno briše sve podatke na memorijskoj kartici, te se oni ne mogu vratiti. Bitne podatke spremite na računalo itd.
  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) ili (Alati za Unutrašnju Memoriju) [Format] [OK]

Napomena
  • Imajte na umu da formatiranje nepovratno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike.