Stvar. mape za snim.

Stvara mapu u memorijskoj kartici za snimanje slika.
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite sljedeću ili odaberete drugu postojeću.
  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) [Stvar. mape za snim.] [OK]

O mapama
Nakon što se kreira nova mapa, možete promijeniti odredišnu mapu za pohranjivanje. [Pojedinosti]
Napomene
  • Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.

  • Ako u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je korištena s drugom opremom i snimate slike, može se automatski stvoriti nova mapa.

  • U jednu mapu moguće je snimiti do 4.000 slika. Kad se premaši kapacitet mape, automatski se izrađuje nova.