Prom. mape za snim.

Mijenja mapu na memorijskoj kartici koja se trenutno koristi za snimanje slika.
  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) [Prom. mape za snim.]

  1. Pomoću / na kotačiću za upravljanje odaberite mapu.

  1. [OK]

Napomene
  • Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.

  • Ne možete odabrati mapu s brojem koji ima samo »MSDCF« ili »ANV01« kao mapu za snimanje.

  • Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.