Gledanje slike na HD TV prijemniku pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno)

Spojite fotoaparat na HD (visoka definicija) TV prijemnik koji ima HDMI utičnicu pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
 1. Isključite fotoaparat i TV prijemnik.

 1. Spojite HDMI priključnicu fotoaparata (A) i HDMI utičnicu TV prijemnika (B) pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno) (C).

 1. Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

 1. Uključite fotoaparat pritiskom na tipku (reprodukcija).

Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Kotačićem za upravljanje odaberite željenu sliku.
»PhotoTV HD«
Ovaj fotoaparat kompatibilan je s »PhotoTV HD« standardom.
Spajanjem televizora Sony kompatibilnog sa standardom »PhotoTV HD« putem HDMI kabela (prodaje se zasebno), možete uživati u čitavom novom svijetu fotografija u zapanjujućoj punoj HD kvaliteti.
 • »PhotoTV HD« pruža kvalitetan prikaz detalja, blagih tekstura i boja u fotokvaliteti.

 • Kad je fotoaparat spojen na Sony TV kompatibilan TV prijemnik s Video A modom pomoću HDMI kabela, vaš prijemnik će automatski podesiti kakvoću slike pogodnu za fotografije. Kad je TV prijemnik podešen na Video, podesit će se kakvoća slike pogodna za videozapise.

 • Kad reproducirate AVCHD videozapis, preporučuje se da [Način prikaza] postavite na [AVCHD prikaz].

 • Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV prijemnika.

Napomene
 • Slike snimljene u [VGA] veličini ne mogu se reproducirati u HD formatu.

 • Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko obje priključnice za izlazne signale. Ako se TV prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ili zvuka. Takvo spajanje također može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu.

 • Fotoaparat možda neće raditi ispravno kod nekih HD TV prijemnika. Primjerice možda nećete moći vidjeti sliku ili čuti zvuk na vašem HD TV prijemniku.

 • Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.

 • Koristite HDMI mini-priključak s jedne strane (za fotoaparat), te priključak prikladan za spajanje na vaš TV prijemnik s druge strane. Slike ne možete gledati na TV prijemniku koji nema HDMI priključak.

 • Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena, ako snimate videozapise kad su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kabelom (prodaje se zasebno).

 • Otvorite HDMI poklopac dokraja kad umećete HDMI kabel u fotoaparat.

Povezana tema