»Music Transfer«

»Music Transfer« vam omogućuje zamjenu glazbenih datoteka tvornički pohranjenih u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje glazbenih datoteka.
Također je moguće povratiti melodije tvornički pohranjene u fotoaparat.
Softver preuzmite sa sljedećeg URL-a i instalirajte ga na računalo.
  • Pomoću »Music Transfer« mogu se kopirati sljedeće vrste glazbenih zapisa.

  • MP3 datoteke pohranjene na tvrdom disku računala

  • Glazbeni CD zapisi

  • Glazba tvornički pohranjena u fotoaparatu

  • Prije pokretanja »Music Transfer«, izvršite MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Preuzimanje glazbe] i spojite fotoaparat na računalo.

Za podrobnije informacije vidjeti »help« u »Music Transfer«.
Povezana tema