Prebacivanje slika na računalo

»PlayMemories Home« vam omogućuje jednostavno prebacivanje slika na računalo.
Podrobnije informacije o »PlayMemories Home« funkcijama naći ćete u »PlayMemories Home Help Guide«.

Kopiranje slika na Windows računalo bez korištenja aplikacije »PlayMemories Home«

Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files] [OK] [DCIM] ili [MP_ROOT] presnimite željene slike na računalo.
  • Ako se zaslon Device Stage pojavi s Windows 7, dvaput kliknite [Browse Files] ikona medija mapa u kojoj je spremljena slika koju želite prebaciti.

Kopiranje slika na Mac računalo bez korištenja aplikacije »PlayMemories Home«

Spojite fotoaparat na Mac računalo. Dvaput kliknite na novonastalu ikonu na radnoj površini mapu u koju se kopiraju slike. Zatim slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu tvrdog diska.
Napomene
  • »PlayMemories Home« možete koristiti za radnje kao što je prebacivanje AVCHD videozapisa na računalo. (Windows)

  • Koristite softver »iMovie« isporučen zajedno s Mac računalom za radnje kao što je prebacivanje AVCHD videozapisa na računalo. (Mac)

  • Ako se radnje obavljaju na AVCHD video datoteci ili mapi s fotoaparata pomoću računala dok je fotoaparat spojen s njim, to može dovesti do uništenja slikovne datoteke ili nemogućnosti njenog reproduciranja. Nemojte brisati ili kopirati AVCHD videozapise na memorijskoj kartici fotoaparata s računala. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za rezultat radnji ove vrste.

  • Koristite »PlayMemories Home« za uvoz videozapisa s GPS podacima o lokaciji na računalo (samo DSC-HX20V/HX30V).

  • Fotoaparat stvara 3D sliku kombinirajući JPEG datoteku s MPO datotekom. Ako s računala izbrišete bilo koju od tih datoteka, nećete moći reproducirati 3D sliku.