Brisanje USB veze

Primijenite postupak od 1 do 2 prije nego:
  • Odspojite kabel.

  • Uklonite memorijsku karticu.

  • Umetnete memorijsku karticu u fotoaparat nakon kopiranja slika iz interne memorije.

  • Isključite fotoaparat.

  1. Kliknite na ikonu za sigurno odspajanje () u statusnom retku.

  • S Windows 7, prvo kliknite , pa kliknite .

  1. Kliknite na [Safely remove USB Mass Storage Device].

Napomene
  • Prvo odvucite i spustite ikone memorijske kartice ili pogona u ikonu »Trash« ako koristite računalo Mac i ako fotoaparat nije povezan s računalom.

  • Ikona isključivanja možda se neće prikazati kad koristite računalo Windows 7. U tom slučaju možete isključiti fotoaparat s računala bez izvršavanja gornjih koraka.