GPS (samo DSC-HX20V/HX30V)

Fotoaparat ne prima GPS signal.
  • Vaš fotoaparat možda zbog prepreka neće moći primati radio signale s GPS satelita.

  • Kako biste pravilno triangulirali podatke o lokaciji, donesite fotoaparat na otvoreno područje i ponovo ga uključite.

Prekomjerne pogreške u podacima o lokaciji.
  • Margina pogreške može biti do nekoliko stotina metara ovisno o susjednim zgradama, slabim GPS signalima itd.

Triangulacija traje iako su preuzeti [GPS assist podaci].
  • [Postav. dat. i vrem.] nije postavljeno ili se postavljeno vrijeme jako pomaknulo. Postavite točan datum i vrijeme. [Pojedinosti]

  • Rok valjanosti GPS assist podataka je isteklo. Ažurirajte GPS assist podatke. [Pojedinosti]

  • Budući da se položaji GPS satelita stalno mijenjaju, možda će utvrđivanje lokacije dulje potrajati ili prijemnik možda neće uopće moći utvrditi lokaciju, ovisno o lokaciji i vremenu kad koristite fotoaparat.

  • »GPS« je sustav za utvrđivanje geografske lokacije triangulacijom radio signala s GPS satelita. Izbjegavajte fotoaparat koristiti na mjestima na kojima su radio signali blokirani ili se odbijaju, kao što je sjenovito mjesto okruženo zgradama ili stablima itd. Fotoaparat koristite u okruženjima s otvorenim nebom.

Podaci o lokaciji ili smjeru nisu snimljeni.
  • Smjer snimanja se ne snima kad se snimaju videozapisi.

  • Koristite »PlayMemories Home« za uvoz videozapisa s podacima o GPS lokaciji na računalo.

Prekomjerne pogreške u podacima o kompasu.
  • Fotoaparat nemojte stavljati u blizinu magneta ili metala.