Memorijska kartica

Nije moguće umetnuti memorijsku karticu.
  • Umetnite memorijsku karticu u pravilnom smjeru.

Pogreškom ste formatirali memorijsku karticu.
  • Formatiranjem su izbrisani svi podaci na memorijskoj kartici. Nema načina da ih povratite.

Slike se snimaju u internu memoriju čak i kad je u fotoaparat umetnuta memorijska kartica.
  • Pobrinite se da memorijska kartica bude gurnuta do kraja u fotoaparat.