Unutarnja memorija

Slike se ne mogu snimati u unutarnju memoriju, niti reproducirati iz nje.
  • U fotoaparatu se nalazi memorijska kartica. Izvadite je.

Nije moguće kopirati podatke pohranjene u internoj memoriji na memorijsku karticu.
  • Memorijska kartica je puna. Kopirajte na memorijsku karticu s dovoljno kapaciteta.

Nije moguće kopirati podatke s memorijske kartice ili računala na internu memoriju.
  • Ova značajka nije dostupna.