Samodijagnostička funkcija

Kad se na zaslonu pojavi šifra koja počinje abecednim znakom, aktivirana je samodijagnostička funkcija fotoaparata. Dvije zadnje znamenke (umjesto kojih stoji ) razlikovat će se u ovisnosti o problemu.
Ako problem ne uspijete riješiti ni ponovljenim izvođenjem opisanih postupaka, vjerojatno se radi o ozbiljnom kvaru.
Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom servisu.
C:32:
E:95:
  • Problem je fizičke prirode. Isključite i uključite fotoaparat.

C:13:
  • Fotoaparat ne može čitati/zapisivati podatke na memorijsku karticu. Ponovno isključite i uključite fotoaparat ili nekoliko puta izvadite i umetnite memorijsku karticu.

  • Došlo je do greške pri formatiranju unutarnje memorije ili umetnuta kartica nije formatirana. Formatirajte unutranju memoriju ili memorijsku karticu. [Pojedinosti]

  • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci na njoj oštećeni. Umetnite novu memorijsku karticu.

E:61:
E:62:
E:91:
  • Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Vratite fotoaparat na izvorne postavke, zatim ga uključite. [Pojedinosti]

E:94:
  • Došlo je o neispravnosti u radu kod zapisivanja ili brisanja podataka. Potreban je popravak. Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom servisu. Pripremite se da ćete morati reći sve brojeve iz koda pogreške počevši od E.