Baterijska jedinica

O punjenju baterijske jedinice

 • Prije prvog korištenja fotoaparata napunite bateriju (isporučeno).

 • Možete puniti bateriju i kad nije potpuno prazna. Osim toga, i kad baterija nije skroz puna, možete koristiti njezin postojeći kapacitet.

 • Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C. Izvan ovog raspona temperatura baterijska jedinica se možda neće napuniti do punog kapaciteta.

Pravilno korištenje baterijske jedinice

 • Niske okolne temperature smanjuju kapacitet baterije. Zato će na hladnim mjestima vrijeme rada baterije biti kraće. Za produžetak vremena rada baterije preporučujemo sljedeće:

 • Stavite baterijsku jedinicu u džep blizu tijela kako biste je ugrijali, pa je umetnite u fotoaparat neposredno prije nego započnete snimanje.
  (Ako u džepu imate metalnih predmeta kao što su ključevi, čuvajte se kratkog spoja).

 • Imajte na umu da će se baterija brzo potrošiti ako često koristite bljeskalicu ili zum.

 • Preporučujemo da pripremite rezervne baterije ukupnog vremena rada dva ili tri puta većeg od planiranog vremena snimanja i da ih isprobate prije snimanja.

 • Čuvajte baterijsku jedinicu da se ne smoči u vodi. Jedinica nije vodootporna.

 • Ne ostavljajte baterijsku jedinicu na iznimno toplim mjestima, primjerice u automobilu ili na suncu.

 • Možda nećete moći uključiti fotoaparat ili baterija možda neće biti učinkovito napunjene, ako je dio priključaka baterije prljav. U tom slučaju, prašinu lagano obrišite mekanom krpom ili štapićem za uši kako biste očistili bateriju.

Preostala napunjenost baterije

 • Indikator preostalog kapaciteta će se pojaviti na zaslonu.

A: Visok kapacitet
B: Nizak kapacitet
 • Potrebno je oko minutu da indikator prikaže točnu vrijednost preostalog kapaciteta.

 • Indikator preostalog kapaciteta u nekim uvjetima možda neće biti točan.

 • Kad se [Eko mod] podesi na [Standardno] ili [Maksimum], ako s uključenim fotoaparatom ne radite neko vrijeme, zaslon će se zatamniti a zatim će se fotoaparat sam isključiti (funkcija samoisključivanja).

Čuvanje baterijske jedinice

 • Prije pohrane u potpunosti ispraznite baterijsku jedinicu, pa fotoaparat pohranite na hladno, suho mjesto. Kako biste očuvali funkcije baterije preporučljivo je barem jednom godišnje napuniti bateriju i potpuno je isprazniti u fotoaparatu.

 • Za pražnjenje baterije u fotoaparatu praktično je uključiti mod prezentacije i čekati dok se baterija ne istroši.

 • Kako biste spriječili prljanje priključaka, kratke spojeve itd., svakako koristite isporučenu kutiju za bateriju kad je nosite ili pohranjujete.

O vremenu trajanja baterije

 • Vrijeme trajanja baterije je ograničeno. Kapacitet punjenja baterije opada s vremenom i čestom uporabom. Ako dođe do značajnog pada vremena rada baterije između punjenja, vjerojatno je treba zamijeniti novom.

 • Vrijeme trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i okolini u kojoj se koristi.

Kompatibilnost baterije

 • NP-BG1 (isporučeno) može se koristiti samo za Cyber-shot modele kompatibilne s tipom G.

 • Ako koristite NP-FG1 baterijsku jedinicu (prodaje se zasebno), minute se također prikazuju nakon indikatora napunjenosti baterije ( 60 Min).