O TV sustavima boje

Za gledanje videozapisa s ovog fotoaparata na TV prijemniku oba uređaja moraju koristiti isti sustav televizije u boji. Provjerite sustav TV boja za zemlju ili regiju u kojoj koristite fotoaparat.

NTSC sustav
Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja, Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venezuela, itd.

PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hong Kong, Hrvatska, Indonezija, Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Vijetnam, itd.

PAL-M sustav
Brazil

PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj

SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.