Meer over de melding op het scherm

De volgende melding verschijnt op het LCD-scherm van de camcorder na het vervangen of opladen van de accu of wanneer u [Scènekeuze] instelt op [Strand], [Onderwater] of [Sneeuw].
Dit duidt niet op een defect van de camcorder.
Controleer de melding alvorens gebruik om de waterbestendigheid te behouden.
Raak het gedeelte waar de melding staat aan om deze te wissen.