De accu opladen met de netspanningsadapter


 1. Sluit het LCD-scherm.

 1. Open de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting.

 • Voor het openen van de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting, moet u de klep-vergrendelingsknop verschuiven en indrukken (), vervolgens de afdekking iets omlaag schuiven () en dan openklappen ().

 1. Plaats de accu.

 • Plaats de accu () terwijl u de accu-ontgrendelingsknop ingedrukt houdt ().

 1. Sluit de netspanningsadapter (), het netsnoer () en de USB-kabel () aan op uw camcorder en een stopcontact ().

 • Het CHG (opladen)-lampje () gaat branden.

 • Het CHG (opladen)-lampje dooft wanneer de accu volledig is opgeladen. Ontkoppel de USB-kabel van de USB-aansluiting van uw camcorder.

 1. Sluit de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting.

 • Klap de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting terug (), verschuif vervolgens () en sluit de afdekking goed totdat de gele markering op de klep-vergrendelingsknop onzichtbaar is.

Opmerkingen
 • U kunt geen andere accu dan de NP-BG1 (bijgeleverd) of NP-FG1 (los verkrijgbaar) in de camcorder plaatsen.

 • U kunt geen Sony CP-AH2R, CP-AL of AC-UP100 draagbare voeding (los verkrijgbaar) gebruiken voor het opladen van de camcorder.

 • Met de basisinstelling wordt het LCD-scherm donker indien u de camcorder gedurende ongeveer 1 minuut niet gebruikt en wordt de stroom ter energiebesparing uitgeschakeld wanneer u de camcorder 2 minuten niet gebruikt ([Stroombesparing]).

Oplaadduur

Ongeveer 140 minuten als u een volledig ontladen accu met de netspanningsadapter volledig wilt opladen.
 • De laadtijden in de bovenstaande tabel zijn gemeten wanneer de camcorder wordt opgeladen bij een temperatuur van 25 °C. Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C.

De accu verwijderen

 1. Sluit het LCD-scherm en schuif de afdekking van de accu/geheugenkaart/aansluiting omlaag en open terwijl u de klep-vergrendelingsknop indrukt en verschuift.

 1. Verschuif de accu-ontgrendelingsknop () en verwijder de accu ().

 • Let op dat de accu niet valt.

Meer over de voeding

U kunt de USB-kabel met een netspanningsadapter verbinden die met een stopcontact is verbonden zodat stroom naar de camcorder kan worden gestuurd.
U kunt tevens de camcorder met een computer verbinden middels de USB-kabel zodat er stroom van de computer wordt toegevoerd zodat u geen zorgen heeft over de hoeveelheid resterende accuspanning bij het bijvoorbeeld kopiëren van beelden van de camcorder.
 • Plaats de accu in de camcorder alvorens deze middels een netspanningsadapter of een computer op een stroombron aan te sluiten.

 • De opnamestand kan alleen worden geselecteerd wanneer de camcorder is verbonden met de netspanningsadapter of een computer die compatibel is met een 1.500 mA standaard-stroomtoevoer.

 • Wanneer u de camcorder tijdens weergave verbindt met een computer middels de USB-kabel, verschijnt het USB-verbindingsscherm. Het weergavescherm verschijnt weer wanneer u aanraakt (Beelden weergeven).

Controleren van de resterende accuspanning

Een pictogram verschijnt die de resterende accuspanning toont.

Hoog
Laag
Leeg

 • Het duurt ongeveer 1 minuut eer de juiste resterende accuspanning wordt getoond.

 • De resterende accuspanning wordt mogelijk niet juist getoond afhankelijk van de omstandigheden en omgeving waarin u de camcorder gebruikt.

 • De camcorder kan de resterende accuspanning niet in minuten tonen bij gebruik van de "InfoLITHIUM" accu.

Gerelateerde onderwerpen