Filmen


Standaard worden zowel films als foto's opgeslagen op de volgende media. Films worden opgenomen in HD-beeldkwaliteit (HD).
HDR-GW55VE: Geheugenkaart
HDR-GW77E/GW77VE: Interne geheugen
 1. Open het LCD-scherm en druk op MODE om het (film)-lampje in te schakelen.

 1. Druk op START/STOP om het filmen te starten.

: Ingebouwde microfoon
 • Druk nogmaals op START/STOP om het filmen te stoppen.

 • U kunt tijdens het opnemen van een film foto's maken door op PHOTO te drukken (Dubbelopname).

Heldere beelden opnemen

Reinig het oppervlak van de lens indien de lens vuil of stoffig is.

Items weergeven op het LCD-scherm

Items verdwijnen van het LCD-scherm als u de camcorder enkele seconden niet bedient nadat u het toestel hebt ingeschakeld of wanneer u overschakelt tussen de filmopnamestand en de foto-opnamestand. Raak het scherm op een willekeurige plaats aan behalve de knoppen op het LCD-scherm om informatie over pictogrammen weer te geven met functies die handig zijn voor het opnemen.
Opmerkingen
 • Als u het LCD-scherm sluit tijdens het opnemen van een film, wordt de opname gestopt.

 • Raak de ingebouwde microfoon niet aan tijdens opname.

 • U kunt maximaal ongeveer 13 uur achter elkaar een film opnemen.

 • Wanneer een filmbestand groter wordt dan 2 GB, wordt automatisch een volgend filmbestand gemaakt.

 • De flitser werkt niet zo lang de (film)-lampje brandt.

 • Wanneer [Framerate] is ingesteld op [50p], kunt u geen foto's nemen tijdens filmopname.

 • De volgende status wordt aangegeven wanneer er na het stoppen van de opname nog gegevens worden weggeschreven naar de opnamemedia. Stel de camcorder dan niet bloot aan schokken of trillingen en verwijder evenmin de accu of netspanningsadapter.

 • Het toegangslampje brandt of knippert

 • Het mediapictogram rechts boven aan het LCD-scherm knippert

 • Het LCD-scherm van de camcorder kan opgenomen beelden op het volledige scherm weergeven (weergave met alle pixels). Hierdoor kunnen beelden echter aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijde worden bijgesneden wanneer ze worden afgespeeld op een televisie die niet compatibel is met weergave met alle pixels. Het verdient aanbeveling beelden op te nemen met [Hulpkader] ingesteld op [Aan] en met gebruik van het buitenste kader van [Hulpkader] als hulpmiddel.

Gerelateerde onderwerpen
Items voortdurend weergeven op het LCD-scherm: [Weergave-instelling]
Opnameduur, resterende capaciteit: [Media-info]