Opnemen in de spiegelstand

  1. Open het LCD-paneel 90 graden () en draai het 270 graden naar de lens toe ().

Er verschijnt een spiegelbeeld van het onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld wordt normaal opgenomen.
  • Het gebruik van [Zelfportret 1 persoon] of [Zelfportr. 2 personen] van de [Zelfontsp.]-instelling vermindert cameratrillingen tijdens het maken van foto's met de spiegelstand.

Gerelateerde onderwerpen