De GPS-functie (HDR-GW55VE/GW77VE) gebruiken


De volgende functies zijn beschikbaar als u de GPS-functie (GPS - Global Positioning System) gebruikt.
 • Het vastleggen van locatie-informatie op films of foto's ([Aan] is de standaardinstelling.)

 • Films en foto's weergegeven nadat u ze hebt opgezocht op een kaart (Kaartweergave)

 • Een kaart van de huidige locatie tonen

GPS-trianguleerstatus

A: Aantal stippen wijzigt wanneer de camcorder bezig is met zoeken naar satellieten.
B: Trianguleermeters verschijnen wanneer de satellieten worden gevonden.

Wanneer de camcorder niet kan trianguleren

A: De camcorder heeft geen locatie-informatie.
B: De camcorder toont de locatie-informatie die eerder is verkregen.

Indien u geen positiegegevens wilt opnemen

Kies [Setup] [Algemene instelling.] [GPS-Instelling] [Uit].
Opmerkingen
 • Het kan even duren voordat de camcorder begint te trianguleren.

 • Gebruik de GPS-functie buiten en in open gebied, omdat de ontvangst van radiosignalen daar het beste is.

 • De bovenkant van de kaart is steeds het noorden.

Een kaart van de actuele locatie ophalen (prioriteitstand trianguleren)

Deze functie is handig om onderweg een kaart van uw huidige locatie te raadplegen.
Ontvangst van positiegegevens kan prioriteit krijgen omdat de camcorder naar satellieten zoekt en andere functies uitschakelt.
 1. Selecteer [Setup] [Algemene instelling.] [Uw locatie].

A: Een markering die uw actuele locatie aangeeft
Opmerkingen
 • Als u een bepaald punt op het scherm selecteert, toont de kaart een gebied met dat punt als middelpunt. Selecteer als u uw huidige locatie weer naar het midden wilt verplaatsen.

 • Als de camcorder geen positiegegevens ontvangt, verschijnt de trianguleer-informatie.

 • Indien de camcorder niet de huidige lokatie-informatie kan krijgen verschijnt een markering die de laatste lokatie aanduidt op een kaart. Als de eerder verkregen locatie-informatie niet juist is, verschijnt de markering niet.

De trianguleer-status controleren

De camcorder toont de status van de ontvangst van het GPS-signaal wanneer u geen trianguleer-informatie kunt krijgen.
 1. Raak op het [Uw locatie] scherm aan.

A: Satellietenkaart
B: Satellietpictogrammen
C: Trianguleer-meter
D: Informatie voor de locatie die eerder is verkregen

De satellietenkaart en de trianguleermeter

Uw actuele locatie wordt in het midden van de satellietenkaart getoond. U kunt de richting (noord/zuid/oost/west) van de satellieten controleren met de satellietpictogrammen () die op de satellietenkaart verschijnen.
Wanneer de camcorder er in slaagt trianguleer-informatie over uw locatie te verkrijgen, wordt de trianguleermeter groen.

Zo kunt u de GPS-satellietpictogrammen/trianguleermeter controleren

De kleur van de GPS-satellietpictogrammen en de trianguleermeter verandert op basis van de actuele status van het trianguleren.


GPS-satellietpictogrammen/trianguleermeter
Status
/ (zwart)
Geen signaal, maar informatie over de baan van de satelliet is beschikbaar.
/ (grijs)
Informatie over de baan van de satelliet is gedeeltelijk ontvangen.
/ (bruin)
Ongeveer de helft van de informatie over de baan van de satelliet is ontvangen.
/ (oker)
Informatie over de baan van de satelliet is grotendeels ontvangen.
/ (groen)
Trianguleren is voltooid en de satelliet wordt op dat moment gebruikt.

Als er geen informatie over uw actuele locatie kan worden verkregen

Er verschijnt een scherm waarin u de locatie weer kunt trianguleren. Volg in dat geval de instructies op het LCD-scherm.

Tips voor een betere ontvangst

 • Gebruik de GPS-functie buiten en in open gebied.
  Zie pagina "Over GPS (HDR-GW55VE/GW77VE)" voor meer informatie over plaatsen of situaties waarin radiosignalen niet kunnen worden ontvangen.

 • Richt de GPS-antenne naar de lucht. Plaats niet uw hand niet op de GPS-antenne.

 • Selecteer [Uw locatie] in het menu als u de prioriteitsstand voor het trianguleren wilt gebruiken.

 • Gebruik de GPS-hulpgegevens. Als u GPS-hulpgegevens van uw computer naar uw camcorder importeert met behulp van de meegeleverde "PlayMemories Home"-software, neemt het door de camcorder opvragen van positiegegevens minder tijd in beslag. Sluit de camcorder aan op een computer met internetverbinding. De GPS-hulpgegevens worden automatisch bijgewerkt.

Opmerkingen
 • In de volgende situaties kan de actuele locatie van de camcorder die op de kaart wordt getoond, verschillen van de werkelijke locatie. Deze foutmarge kan enkele honderden meters bedragen.

 • Wanneer de camcorder GPS-signalen ontvangt die zijn gereflecteerd door gebouwen in de buurt.

 • Wanneer het GPS-signaal te zwak is.

 • De GPS-hulpgegevens werken mogelijk niet in de volgende gevallen:

 • Wanneer GPS-hulpgegevens al ongeveer 30 dagen of meer niet zijn geüpdatet

 • Wanneer datum en tijd van de camcorder niet juist zijn ingesteld

 • Wanneer de camcorder over een lange afstand is verplaatst

 • Als u werkt met een Mac, kunt u GPS-hulpgegevens niet importeren.

Gerelateerde onderwerpen
Locaties of situaties waar geen radiosignalen kunnen worden ontvangen: Over GPS (HDR-GW55VE/GW77VE)