Films en foto's afspelen met Gebeurtenisweergave


U kunt op datum en tijd van opname zoeken naar opgenomen beelden (Gebeurtenisweergave).
 1. Open het LCD-scherm en selecteer (Beelden weergeven) op het LCD-scherm om de afspeelstand te activeren.

 • U kunt de Gebeurtenisweergave tonen wanneer het LCD-scherm met de achterkant (scherm) naar buiten gericht is ingeklapt.

 1. Selecteer / om de gewenste gebeurtenis naar het midden () te verplaatsen en die vervolgens te selecteren ().

 • De camcorder geeft opgeslagen beelden automatisch weer op basis van datum en tijd.

 1. Selecteer het beeld.

 • De camcorder geeft de gebeurtenis weer, van het geselecteerde beeld tot aan het laatste beeld.

 1. Selecteer de juiste toetsen op het LCD-scherm voor de diverse weergavebedieningen.


Volume
/
Vorige/Volgende
Wissen
/
Snel-achterwaarts/Snel-voorwaarts
Context
/
Afspelen/Pauze
Stoppen
Afspelen/Stoppen diavoorstelling

 • Bepaalde hierboven beschreven toetsen verschijnen mogelijk niet afhankelijk van het beeld dat wordt afgespeeld.

 • Door / herhaaldelijk te selecteren tijdens het afspelen, worden films ongeveer 5 keer ongeveer 10 keer ongeveer 30 keer ongeveer 60 keer sneller afgespeeld.

 • Selecteer / in de pauzestand om films vertraagd af te spelen.

 • Voor het herhalen van Diavoorstelling selecteert u [Slide show-inst.] wanneer is gekozen met de knop Beeldtype omschakelen.

Schermweergave op het Gebeurtenisweergavescherm

: Naar het MENU-scherm
: Naam gebeurtenis
: Naar de vorige gebeurtenis
: Omschakelen naar de film-/foto-opnamestand
: Kortfilms afspelen (Gemarkeerde weergave)
: Resterende acculading
: Naar het scherm Kaartweergave*
: Gebeurtenissen
: Naar de volgende gebeurtenis
: Tijdlijnbalk
: Gebeurtenisschaal wijzigen-knop
* HDR-GW55VE/GW77VE
: Gebeurtenistitel
: Terug naar het Gebeurtenisweergavescherm
: Vorige/volgende
: Omschakelen naar de film-/foto-opnamestand
: Laatst afgespeelde beeld
: Opnameduur/aantal foto's
: Knop Beeldtype wisselen
: Film
: Foto
 • Verkleinde beelden waardoor u meerdere beelden tegelijkertijd kunt bekijken op een indexscherm worden "miniaturen" genoemd.

Beelden afspelen met andere apparatuur

 • Beelden opgenomen met de camcorder kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met andere apparatuur. Ook beelden opgenomen met andere apparatuur kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met de camcorder.

 • Films van standaardbeeldkwaliteit (STD) die zijn opgenomen op SD-geheugenkaarten, kunnen niet worden afgespeeld met AV-apparatuur van andere merken.

Opmerkingen
 • Sla al uw opnamen regelmatig op externe media op om te vermijden dat ze verloren gaan.