Films en foto's van een kaart weergeven (HDR-GW55VE/GW77VE)


U kunt zoeken naar beelden die zijn vastgelegd uitgaande van de locatie van de opname (Kaartweergave).
 1. Open het LCD-scherm en selecteer (Beelden weergeven) op het LCD-scherm om de afspeelstand te activeren.

 1. Schakel over naar Kaartweergave door [Kaartweergave] aan te raken.

 1. Selecteer de locatie van de opname.

 • Raak de richting aan op de kaart waarin u de kaart wilt scrollen. Blijf dat punt aanraken om de kaart continu te rollen.

 • Als u de schaal van de kaart wijzigt met de motorzoomknop, veranderen ook de groepen miniaturen.

 1. Selecteer het gewenste beeld.

 1. Selecteer de juiste toetsen op het LCD-scherm voor de diverse weergavebedieningen.


Volume
/
Vorige/Volgende
Wissen
/
Snel-achterwaarts/Snel-voorwaarts
Context
/
Afspelen/Pauze
Stoppen
Afspelen/Stoppen diavoorstelling

 • Bepaalde hierboven beschreven toetsen verschijnen mogelijk niet afhankelijk van het beeld dat wordt afgespeeld.

 • Door / herhaaldelijk te selecteren tijdens het afspelen, worden films ongeveer 5 keer ongeveer 10 keer ongeveer 30 keer ongeveer 60 keer sneller afgespeeld.

 • Selecteer / in de pauzestand om films vertraagd af te spelen.

 • Voor het herhalen van Diavoorstelling selecteert u [Slide show-inst.] wanneer is gekozen met de knop Beeldtype omschakelen.

Wanneer u de kaartgegevens voor het eerst gebruikt

Een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de kaartgegevens. U kunt de kaartgegevens gebruiken door [Ja] aan te raken op het scherm nadat u hebt ingestemd met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. (Raadpleeg voor nadere bijzonderheden van de licentieovereenkomst de "Bedieningshandleiding" die bij uw camcorder wordt geleverd.)
U kunt de kaartgegevens niet gebruiken als u [Nee] aanraakt. Maar wanneer u de kaartgegevens voor de tweede keer wilt gebruiken, verschijnt dezelfde melding op het scherm en kunt u de kaartgegevens gebruiken door [Ja] aan te raken.

Schermweergave op de Kaartweergave

: Naar het MENU-scherm
: Naar het filmopnamescherm
: Naar het Gebeurtenisweergavescherm
: Kortfilms afspelen
: Naar de Kaartweergave
: Vorige/volgende
: Naar het filmopnamescherm
: Knop Beeldtype omschakelen

Beelden afspelen met andere apparatuur

 • Beelden opgenomen met de camcorder kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met andere apparatuur. Ook beelden opgenomen met andere apparatuur kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met de camcorder.

 • Films van standaardbeeldkwaliteit (STD) die zijn opgenomen op SD-geheugenkaarten, kunnen niet worden afgespeeld met AV-apparatuur van andere merken.