Vloeiende lang- zame OPNAME (vloeiend langzaam opnemen)


De camcorder legt gedurende ongeveer 3 seconden snelle acties of bewegingen vast en voegt deze opnamen samen tot een ongeveer 12 seconden durende slow-motionfilm.
  1. [Opnamefunctie] [Vloeiende lang- zame OPNAME].

  1. Druk op de knop START/STOP.

[Opnemen...] verdwijnt wanneer de opname is voltooid.

Het moment wijzigen waarop de camcorder begint op te nemen

Voer de instelling uit door []/[] te selecteren.
  • [3sec na] (standaardinstelling)

De camcorder legt gedurende ongeveer 3 seconden filmbeelden vast nadat u op de knop START/STOP hebt gedrukt.
  • [3sec voor]

De camcorder legt een film van ongeveer 3 seconden vast voordat u op de knop START/STOP drukt.
Opmerkingen
  • U kunt geen geluid opnemen.

  • De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van normale opnamen.

  • [Opnamefunctie] wordt automatisch ingesteld op [Standaard ].