Golfopname


Deelt 2 seconden snelle beweging op in frames die dan worden opgenomen als een film en foto's. Bij het afspelen kunt u dan de beweging bekijken, wat handig is om bijvoorbeeld een golf swing of tennisbeweging te ontleden.
  1. [Opnamefunctie] [Golfopname].

  1. Op het [Golfopname]-scherm zet u een wit kader rond het onderwerp in het midden van het scherm en vervolgens drukt u direct nadat het onderwerp de swing heeft voltooid op START/STOP.

Timing die de start van de opname aangeeft

Als het moment dat het luidste geluid heeft geklonken in 1 seconde nadat u op de knop START/STOP hebt gedrukt, is waargenomen, neemt de camcorder aan dat het moment wordt bepaald door het geluid van de club die de bal raakt.
Wanneer het geluid van een club tegen de bal wordt gedetecteerd, wordt de opnameduur automatisch aangepast op basis van dat moment.
A: Het geluid van de club die de bal raakt*
B: Het punt waarop u drukt op START/STOP
C: De camcorder neemt beelden op tijdens deze 2 seconden
* De camcorder bepaalt het punt waarin het hardste geluid tijdens de 1 seconde werd gedetecteerd als het geluid van een club die tegen de bal slaat.

Met de zelfontspanner analyseren of u in vorm bent

Selecteer []/[] [Aan].
De camcorder start het aftellen van de timer wanneer u op de knop START/STOP drukt.
Het punt waarop het aftellen 0 bereikt, wordt beschouwd als het impactmoment en de beweging voor en na 0 wordt opgenomen.
Opmerkingen
  • Als de camcorder het geluid van een club tegen de bal niet kan detecteren, bepaalt de camcorder automatisch het impactpunt op 0,5 seconde voor de knop START/STOP is ingedrukt en wordt een film opgenomen die duurt van 1,5 seconde voor de impact tot een 0,5 seconde na de impact.

  • De fotogrootte wordt 1.920 1.080.

  • U kunt geen geluid opnemen.

  • De beeldkwaliteit is niet zo goed als die van normale opnamen.

  • [Opnamefunctie] wordt automatisch ingesteld op [Standaard ].

  • Het vastgelegde beeld zal mogelijk ruis te zien geven wanneer uw camcorder en niet in is geslaagd de opname goed te analyseren, omdat er misschien beweging was in de achtergrond van het [Golfopname]-opname scherm. Het verdient aanbeveling om beelden op te nemen in stabiele omstandigheden (bijvoorbeeld met behulp van een statief).