iPanor. door beweg.


U kunt door meerdere foto's te nemen terwijl u de camcorder beweegt en deze foto's te combineren een panoramafoto maken.
  1. [Opnamefunctie] [iPanor. door beweg.].

  1. Richt de camcorder naar het eind van het op te nemen onderwerp en druk op PHOTO.

A: Dit gedeelte wordt opgenomen.
  • U kunt de richting waarin u de camcorder beweegt selecteren door /// op het LCD-scherm aan te raken.

  1. Beweeg de camcorder naar het eindpunt van de geleider (B) terwijl u de aanduiding op het scherm volgt.

B: Geleider
  • U kunt de panoramafoto's afspelen met gebruik van de ingebouwde "PlayMemories Home" software.

Selecteren van het beeldformaat van de foto wordt genomen met iPanor. door beweg.

Selecteer / voordat de opname start.
  • [Standaard] (standaardinstelling)

Horizontaal: 4.912 × 1.080
Verticaal: 3.424 × 1.920
  • [Breed]

Horizontaal: 7.152 × 1.080
Verticaal: 4.912 × 1.920

Tips voor het maken van panoramafoto's

Beweeg de camcorder langzaam en met een constante snelheid (ongeveer 5 seconden voor 180 graden) in de rondte. Er verschijnt een melding wanneer u te snel of te langzaam gaat. Oefen het in de rondte bewegen even voordat u werkelijk panoramafoto's gaat maken.
  • Het is tevens belangrijk dat u voldoende afstand tussen het onderwerp en de achtergrond houdt en de panoramafoto op heldere plaatsen, bijvoorbeeld buiten, maakt.