Spotfocus

De scherpstelling kan automatisch worden aangepast voor het gekozen onderwerp.
  1. [Camera/Microfoon] [Handmatige instell.] [Spotfocus].

  1. Raak het onderwerp aan waarvan u de scherpstelling wilt aanpassen.

  • Raak [Autom.] aan om de scherpstelling automatisch aan te passen.

Opmerkingen
  • [Scherpstellen] wordt automatisch ingesteld op [Handmatig].