Scherpstellen


U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen. Selecteer deze optie als u gericht wilt scherpstellen op een bepaald onderwerp.
  1. [Camera/Microfoon] [Handmatige instell.] [Scherpstellen].

  1. Selecteer het gewenste item.


Autom.
De scherpstelling wordt automatisch aangepast.

Handmatig
Pas de scherpstelling aan met (onderwerp dichtbij) of (onderwerp veraf).
verschijnt wanneer niet dichter scherp kan worden gesteld en verschijnt wanneer niet verder scherp kan worden gesteld.

De scherpstelling aanpassen

Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het onderwerp door op de T (teleopname) motorzoomknop te drukken om de scherpstelling aan te passen en vervolgens op W (groothoek) te drukken om de zoomfunctie aan te passen voor de opname. Om een onderwerp van dichtbij te filmen, drukt u op de W (groothoek) motorzoomknop en stelt u vervolgens scherp.

Scherpstelafstand

Uw camcorder toont de scherpstelafstand gedurende enkele seconden wanneer de scherpstelstand wordt omgeschakeld van automatisch naar handmatig of bij handmatig scherpstellen. Deze afstand kan worden gebruikt als richtlijn bij een donker onderwerp waarop moeilijk scherp kan worden gesteld.
Opmerkingen
  • Wanneer u [Scherpstellen] instelt op [Handmatig], verschijnt .

  • Voor een goede scherpstelling bedraagt de minimale afstand tussen de camcorder en het onderwerp ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en ongeveer 80 cm voor teleopnamen.