Lach-sluiter

De sluiter wordt automatisch geactiveerd wanneer de camcorder een lach detecteert.
Selecteer [Uit] wanneer u niet automatisch wilt fotograferen.
A: De camcorder neemt een gezicht waar.
B: De camcorder neemt een lach waar (oranje).
  1. [Camera/Microfoon] [Gezicht] [Lach-sluiter].

  1. Selecteer het gewenste item.


Dubbelopname
De sluiter wordt alleen tijdens een filmopname automatisch geactiveerd wanneer de camcorder een lach detecteert.

Altijd aan
De sluiter wordt geactiveerd wanneer de camcorder een lach detecteert wanneer de opnamestand geactiveerd is.

Uit ()
Glimlachen worden niet gedetecteerd dus worden foto's niet automatisch opgenomen.

Opmerkingen
  • Wanneer beeldsnelheid en opnamestand zijn ingesteld op [50i]/[Hoogste kwalitt ] of [50p]/[50p-kwaliteit ], kunt u de Lachsluiter-functie niet gebruiken bij het opnemen van films.

  • Glimlachen worden mogelijk niet herkend afhankelijk van opnamecondities, onderwerpcondities en instellingen van uw camcorder.

Gerelateerde onderwerpen