Opnamefunctie


U kunt de opnamestand omschakelen om de filmkwaliteit te selecteren terwijl u films van high-definitionkwaliteit (HD) opneemt. De opnameduur van de opnamemedia verschilt volgens de opnamestand.
  1. [Beeldkwal./Formaat] [Opnamefunctie].

  1. Selecteer de gewenste opnamestand.

* verschijnt op een mediumpictogram wanneer een film die is opgenomen in de gekozen opnamestand niet kan worden gekopieerd naar dat medium.

Opnamestand en de media waarnaar de beelden kunnen worden gekopieerd


Mediatypes
PS*
FX
FH/HQ/LP
Op deze camcorder

Interne opnamemedia
Geheugenkaart
Op externe apparatuur

Blu-ray-discs
AVCHD-opnamediscs

* U kunt deze opnamestand gebruiken wanneer [Framerate] op [50p] is gesteld.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit en de bitsnelheid voor elke opnamestand kunnen als volgt worden ingesteld. "M", zoals in "24M", staat voor "Mbps".

Voor high-definitionkwaliteit (HD):
  • [50p-kwaliteit ]: 1920 1080/50p-kwaliteit, AVC HD 28M (PS)*1

  • [Hoogste kwalitt ]: 1920 1080/50i-kwaliteit, AVC HD 24M (FX)

  • [Hoge kwaliteit ]: 1920 1080/50i-kwaliteit, AVC HD 17M (FH)

  • [Standaard ]: 1440 1080/50i-kwaliteit, AVC HD 9M (HQ)*2

  • [Lange tijd ]: 1440 1080/50i-kwaliteit, AVC HD 5M (LP)

*1 U kunt deze instelling alleen selecteer dan wanneer [Framerate] is ingesteld op [50p].
*2 De standaardinstelling

Voor standaardkwaliteit (STD):
  • [Standaard ]: Standaardkwaliteit, Standaard STD 9M (HQ)*1

*1 Standaardbeeldkwaliteit (STD) wordt vastgezet op deze waarde.
Gerelateerde onderwerpen
Film van standaardbeeldkwaliteit (STD) opnemen: [HD/STD instelling]