Wissen


  1. [Bewerken] (HDR-GW55VE) of [Bewerken/Kopiëren] (HDR-GW77E/GW77VE) [Wissen].

  1. Selecteer de gewenste instelling ([Meerdere beelden] of [Alle in gebeurtenis]).


Meerdere beelden
Selecteer het type beeld dat u wilt wissen, vink de gewenste beelden aan en selecteer dan .

Alle in gebeurtenis
Alle beelden met de geselecteerde datum kunt u tegelijkertijd wissen.
Selecteer de datum die u wilt wissen met /, en selecteer vervolgens .

Een deel van een film wissen

U kunt een film splitsen en wissen.
Opmerkingen
  • U kunt de beelden niet herstellen nadat u ze hebt gewist. Beveilig belangrijke films en foto's vooraf.

  • Haal de accu of de netspanningsadapter niet van de camcorder terwijl u beelden wist. Hierdoor kan het opnamemedium worden beschadigd.

  • Werp de geheugenkaart niet uit terwijl u beelden erop wist.

  • Bij het wissen van films/foto's die deel uitmaken van opgeslagen scenario's, worden de scenario's ook gewist.

Gerelateerde onderwerpen
Beveiliging opheffen: [Beveiligen]
Een film splitsen: Een film splitsen