Formatteren


Tijdens het formatteren worden alle films en foto's gewist om opnameruimte vrij te maken.
 1. [Setup] [Media-instellingen] [Formatteren].

 1. Selecteer het opnamemedium dat u wilt formatteren en selecteer vervolgens .

Opmerkingen
 • Voor deze bewerking moet de camcorder worden aangesloten op een stopcontact met behulp van de meegeleverde netspanningsadapter. [Details]

 • Om verlies van belangrijke beelden te voorkomen, moet u die opslaan alvorens opnamemedia te formatteren.

 • Beveiligde films en foto's worden ook gewist.

 • Doe zeker nooit het volgende terwijl [Uitvoeren...] wordt weergegeven.

 • LCD-scherm openen/sluiten.

 • Toetsen op de camcorder bedienen.

 • De geheugenkaart uit de camcorder verwijderen.

 • De netspanningsadapter loskoppelen.

Voorkomen dat gegevens op interne opnamemedia worden gerecupereerd (HDR-GW77E/GW77VE)

Wanneer u de camcorder afdankt of doorgeeft aan iemand anders, kunt u het beste [Leeg] uitvoeren om te voorkomen dat uw gegevens kunnen worden bekeken.
Selecteer [Leeg] wanneer het interne opnamemedia wordt geselecteerd op het [Formatteren]-scherm.
 • Gebruik de bijgeleverde netspanningsadapter als stroomvoorziening wanneer u [Leeg] uitvoert.

 • Om verlies van belangrijke beelden te voorkomen, is het aan te raden deze op te slaan op een computer of dergelijke alvorens [Leeg] uit te voeren.

 • Koppel alle kabels los behalve de netspanningsadapter. Koppel de netspanningsadapter niet los tijdens de procedure.

 • Stel de camcorder niet bloot aan trillingen noch schokken tijdens het wissen van gegevens.

 • Op het LCD-scherm kunt u controleren hoe lang de camcorder er zal over doen om gegevens te wissen.

 • Als u stopt met [Leeg] terwijl [Uitvoeren...] wordt getoond, met u de handeling voltooien door [Formatteren] of [Leeg] uit te voeren wanneer u de camcorder de volgende keer gebruikt.