Bld. db. best. repar.

De camcorder kan een beschadigd databasebestand mogelijk herstellen met dit menu-item.
  1. [Setup] [Media-instellingen] [Bld. db. best. repar.].

  1. Selecteer het opnamemedium dat u wilt herstellen en selecteer vervolgens .