USB-voeding

Stel in of u de USB-stroomtoevoerfunctie wilt gebruiken wanneer de camcorder is verbonden met een computer of een USB-apparaat met gebruik van de USB -kabel.
  1. [Setup] [Aansluiting] [USB-voeding].

  1. Selecteer het gewenste item.


Aan
Er wordt stroom geleverd wanneer verbonden met gebruik van de USB-kabel.

Uit
De USB-stroomtoevoerfunctie wordt uitgeschakeld, ook wanneer u de camcorder verbindt met bijvoorbeeld een computer middels een USB-kabel.

Opmerkingen
  • Indien u deze instelling heeft veranderd terwijl de USB-kabel was verbonden met de camcorder, moet u de USB-kabel even ontkoppelen en vervolgens weer verbinden.

  • De [USB-voeding] instelling is uitsluitend effectief wanneer de camcorder is verbonden met een USB-apparaat dat compatibel is met de 500 mA stroomtoevoerstandaard.

  • U kunt uitsluitend de afspeelfuncties gebruiken wanneer de camcorder is verbonden met een USB-apparaat dat compatibel is met de 500 mA stroomtoevoerstandaard.