GPS-Instelling (HDR-GW55VE/GW77VE)

U kunt instellen of de camcorder GPS-signalen ontvangt of niet.
  1. [Setup] [Algemene instelling.] [GPS-Instelling].

  1. Selecteer het gewenste item.


Aan
Ontvangt GPS-signalen.
De locatie-informatie wordt pas vastgelegd wanneer het trianguleren met goed gevolg is voltooid.

Uit
Ontvangt geen GPS-signalen.
De locatie-informatie die eerder is vastgelegd, is dan ongeldig.