Initialiseren

De instellingen worden naar de basisinstellingen teruggesteld.
Alle films en foto's blijven ook bij gebruik van deze functie behouden.
  1. [Setup] [Algemene instelling.] [Initialiseren].

  1. Raak aan om alle instellingen terug te stellen.