Autom. inst. gebied (HDR-GW55VE/GW77VE)

De camcorder kan tijdverschillen automatisch compenseren op basis van positiegegevens ontvangen via het GPS-systeem.
  1. [Setup] [Klokinstellingen] [Autom. inst. gebied].

  1. Selecteer het gewenste item.


Aan
Compenseert automatisch tijdverschillen.

Uit
Compenseert niet automatisch tijdsverschillen.

Opmerkingen
  • U moet de datum en tijd instellen op de camcorder voor u deze gaat gebruiken. [Details]

  • De camcorder compenseert mogelijk tijdverschillen niet automatisch afhankelijk van het voor uw camcorder geselecteerde land/gebied. Stel in dat geval [Autom. inst. gebied] in op [Uit].