LCD-scherm

Menu-items worden grijs weergegeven.
  • U kunt items die grijs worden weergegeven, niet selecteren in de huidige stand voor opnemen/afspelen.

  • U kunt bepaalde functies niet tegelijkertijd activeren.

De toetsen verschijnen niet op het aanraakscherm.
  • Raak het LCD-scherm licht aan.

  • De pictogrammen verdwijnen van het scherm en het aanraakscherm reageert niet wanneer u de camcorder onderwater gebruikt.

De knoppen op het aanraakscherm werken niet correct of werken helemaal niet.
  • Het aanraakscherm kan niet onderwater worden bediend. Maak de instellingen alvorens de camcorder onderwater te gebruiken.

De toetsen op het aanraakscherm verdwijnen snel.
  • Als u [Weergave-instelling] instelt op [Aan], verdwijnen de knoppen niet van het aanraakscherm zolang de opnamestand is ingeschakeld. [Details]

De verlichting van het LCD-scherm schakelt automatisch uit wanneer de camcorder enige tijd niet wordt bediend.
  • Met de standaardinstelling wordt de verlichting van het LCD-scherm automatisch uitgeschakeld als u de camcorder langer dan ongeveer 1 minuut niet bedient ([Stroombesparing]). [Details]