Opnemen

Zie ook "Geheugenkaart".
Door op START/STOP of PHOTO te drukken, worden geen beelden opgenomen.
 • Het afspeelscherm wordt weergegeven. Druk op MODE om het (film)-lampje of (foto)-lampje in te schakelen. [Details] [Details]

 • Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen, wordt vastgelegd op het opnamemedium. U kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze periode.

 • Het opnamemedium is vol. Verwijder ongewenste beelden. [Details]

 • Het totale aantal filmscènes of foto's overschrijdt de opnamecapaciteit van de camcorder. Verwijder ongewenste beelden. [Details] [Details]

Foto's kunnen niet worden opgenomen.
 • U kunt geen foto's opnemen met:

 • [Vloeiende lang- zame OPNAME]

 • [Golfopname]

 • [Fader]

 • De camcorder kan geen foto's nemen in de filmopnamestand, als [Opnamefunctie] of [Framerate] is geselecteerd.

Het toegangslampje blijft branden of knipperen nadat de opname is gestopt.
 • De scène die u zojuist hebt opgenomen, wordt vastgelegd op de geheugenkaart.

Het beeldveld ziet er anders uit.
 • Het beeldveld kan er anders uitzien afhankelijk van de toestand van de camcorder. Dit duidt niet op een storing.

De flitser werkt niet.
 • U kunt geen opnamen maken met de ingebouwde flitser zo lang de (film)-lampje brandt.

 • Zelfs als u de optie voor automatisch flitsen of (Automatische Beperking van Rode Ogen) hebt geselecteerd, kunt u de flitser niet gebruiken met:

 • [Spotmeter/-focus]

 • [Spotmeter]

 • [Handmatig] in [Belichting]

 • [Nachtscène], [Zonsop-/onderg.], [Vuurwerk], [Landschap], [Spotlight], [Strand], [Onderwater] of [Sneeuw] in [Scènekeuze]

De werkelijke opnameduur voor films is minder dan de verwachte opnameduur van het opnamemedium.
 • Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de beschikbare opnameduur korter zijn, bijvoorbeeld bij het opnemen van een snel bewegend onderwerp e.d.

De camcorder stopt met werken.
 • Als u de camcorder blijft blootstellen aan trillingen, kan de opname stoppen.

Er is een tijdverschil tussen het moment waarop u op START/STOP drukt en het moment dat de opgenomen film start/stopt.
 • Op uw camcorder kan er een klein tijdverschil zijn tussen het moment waarop u op START/STOP drukt en het moment dat de opgenomen film werkelijk start/stopt. Dit duidt niet op een storing.

De breedte-/hoogteverhouding van de film (16:9 (breedbeeld)/4:3) kan niet worden gewijzigd.
 • De breedte-/hoogteverhouding van films met hogedefinitiekwaliteit (HD) is 16:9 (breedbeeld).

Automatisch scherpstellen functioneert niet.
 • Stel [Scherpstellen] in op [Autom.]. [Details]

 • De opnamecondities zijn niet geschikt voor automatisch scherpstellen. Pas de scherpstelling handmatig aan. [Details]

SteadyShot werkt niet.
 • Stel [SteadyShot] in op [Actief] of [Standaard], [SteadyShot] op [Aan]. [Details] [Details]

 • De camcorder compenseert mogelijk geen uitzonderlijk sterke trillingen, ook al is [SteadyShot] ingesteld op [Actief] of [Standaard], [SteadyShot] op [Aan].

Beelden kunnen niet correct worden opgenomen of afgespeeld.
 • Wanneer u langdurig beelden herhaaldelijk opneemt en wist, kunnen de bestanden op de opnamemedia gefragmenteerd raken waardoor beelden niet goed worden opgenomen of afgespeeld. De opnamemedia op uw camcorder nadat u een reservekopie van de beelden op andere media hebt gemaakt. [Details]

De onderwerpen die snel door het beeld gaan, kunnen misvormd zijn.
 • Dit wordt het brandpuntsvlakfenomeen genoemd. Dit duidt niet op een storing. Door de manier waarop het beeldapparaat (CMOS-sensor) de beeldsignalen leest, kunnen onderwerpen die snel door de lens lopen, afhankelijk van de opnameomstandigheden vervormd zijn.

Horizontale strepen verschijnen op het beeld.
 • Dit doet zich voor bij opnamen onder een fluorescentielamp, natriumlamp of kwiklamp. Dit duidt niet op een storing.

Er verschijnen zwarte strepen als u een televisiescherm of computerscherm opneemt.
 • Stel [SteadyShot] niet in op [Actief]. [Details]

De LCD-helderheid kan niet worden ingesteld.
 • U kunt de LCD-helderheid niet instellen wanneer:

 • Het LCD-paneel is gesloten op uw camcorder met het LCD-scherm naar buiten gericht.

 • Stroom wordt geleverd door de netspanningsadapter.

Foto's worden automatisch opgenomen.
 • Normaal worden foto's automatisch opgenomen wanneer de camcorder een lach detecteert. [Details]