Zelfdiagnosedisplay

Als er aanduidingen op het LCD-scherm worden weergegeven, controleert u het volgende.
Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sony-handelaar of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef dan de volledige foutcode die begint met C of E.
U hoort een melodie als bepaalde waarschuwingen op het scherm verschijnen.
C:(of E:) : (zelfdiagnosedisplay)
C:06:
 • De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.

C:13: / C:32:
 • Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron weer aan en gebruik de camcorder weer.

E::
(waarschuwing accuniveau)
 • De accu is bijna leeg.

(waarschuwing met betrekking tot de temperatuur van de accu)
 • De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.

(waarschuwing voor de geheugenkaart)
Langzaam knipperend
Snel knipperend
 • Er is niet voldoende vrije ruimte om beelden op te nemen. Sla beelden op op andere media, verwijder overbodige beelden of formatteer de geheugenkaart. [Details] [Details]

 • Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd.
  Controleer het databasebestand door [Setup] [Media-instellingen] [Bld. db. best. repar.] het opnamemedium (HDR-GW77E/GW77VE) te selecteren.

 • De geheugenkaart is beschadigd.

(waarschuwing voor formattering geheugenkaart)
 • De geheugenkaart is beschadigd.

 • De geheugenkaart is niet correct geformatteerd. [Details]

(waarschuwing voor niet-compatibele geheugenkaart)
 • Geen compatibele geheugenkaart geplaatst. [Details]

(Waarschuwing met betrekking tot de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart)
 • Toegang tot de geheugenkaart werd beperkt door een ander apparaat.

(waarschuwing met betrekking tot de flitser)
 • Er is een probleem met de flitser.

(waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen)
 • Er is niet voldoende licht, dus de sluitersnelheid neemt af en kan er bewegingsonscherpte optreden. Gebruik de flitser.

 • De camcorder is niet stabiel, dus cameratrillingen treden gemakkelijk op. Houd de camcorder stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen niet verdwijnt.

(waarschuwing met betrekking tot foto-opname)
 • Het opnamemedium is vol.

 • Foto's kunnen niet worden opgenomen tijdens het verwerken. Wacht even en maak dan de opname.

 • Wanneer [Opnamefunctie] is ingesteld op [Hoogste kwalitt ] of [50p-kwaliteit ], kunnen geen foto's worden vastgelegd tijdens het filmen.