Over de accu

De accu opladen

 • Zorg dat de accu is opgeladen voordat u de camcorder gebruikt.

 • Wij raden aan om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10 ˚C tot 30 ˚C tot het CHG (opladen)-lampje dooft. Als u de accu oplaadt bij een temperatuur buiten dit bereik, wordt de accu mogelijk niet efficiënt opgeladen.

 • Het CHG (opladen)-lampje knippert tijdens het opladen in de volgende gevallen.

 • De accu is niet correct in de camcorder geplaatst.

 • De accu is beschadigd.

 • De accu is te koud.

  Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een warme plaats.
 • De accu is te warm.

  Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een koele plaats.

De accu efficiënt gebruiken

 • De accuprestaties nemen af bij een omgevingstemperatuur van minder dan 10 ˚C en u kunt de accu ook minder lang gebruiken. Plaats in dat geval de accu in uw zak zodat deze warm wordt en plaats de accu pas in de camcorder voordat u foto's gaat nemen zodat u de accu langer kunt gebruiken.

 • De accu raakt sneller uitgeput door vaak afspelen, snel voorwaarts en achterwaarts te gebruiken.

 • Sluit het LCD-scherm als u niet opneemt of afspeelt op de camcorder. De accu raakt ook leeg wanneer de camcorder in de opnamepauzestand of afspeelpauzestand staat.

 • Houd voldoende reserve accu's bij de hand voor 2 of 3 keer de verwachte opnameduur en maak testopnamen voordat u de uiteindelijke opname maakt.

 • Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet waterbestendig.

 • U kunt de camcorder mogelijk niet inschakelen of de accu wordt mogelijk niet effectief geladen indien het aansluitgedeelte van de accu vuil is. Veeg in dat geval voorzichtig het vuil met een zachte doek of wattestokje weg zodat de batterij schoon is.

Over de aanduiding van de resterende accuduur

 • Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl de indicator voor de resterende accuspanning aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u de accu nogmaals volledig op. De indicator voor de resterende accuspanning wordt correct weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding echter niet worden weergegeven als de accu geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld of lang in volledig opgeladen toestand is blijven liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.

De accu bewaren

 • Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de accu één keer per jaar volledig opladen en ontladen met de camcorder zodat de accu goed blijft werken. Als u de accu wilt opbergen, verwijdert u hem uit de camcorder en bewaart u hem op een droge, koele plaats.

 • Om de accu op de camcorder volledig te ontladen, selecteert u [Setup] [Algemene instelling.] [Stroombesparing] [Uit] en laat u e camcorder in de opnamewachtstand tot hij uitschakelt. [Details]

 • Voorkom dat de aansluiting vuil wordt, kortsluiting, etc. en bewaar en draag de accu derhalve in de bijgeleverde accuhouder.

Informatie over de levensduur van de accu

 • De capaciteit van de accu neemt af naarmate de tijd verstrijkt en door herhaaldelijk gebruik. Als de autonomie tussen de ladingen veel te klein is geworden, moet u vermoedelijk een nieuwe accu aanschaffen.

 • De levensduur van elke accu is afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze wordt bewaard en gebruikt.