Wyszukiwanie według operacji

Ustawianie daty i godziny

Identyfikacja nazw części

Wyświetlanie kodu danych

Sprawdzanie uderzenia w golfie

Automatyczny dobór właściwego ustawienia do danych warunków nagrywania

Rejestrowanie wyraźnych ujęć osób

Wybór sceny (Portret)
Wybór sceny (Reflektor)
Wybór sceny (Nocny portret)

Rejestrowanie zdjęcia panoramicznego

Nagrywanie pod wodą

Wybór sceny (Podwodne)

Rejestrowanie obrazów o wybranej jakości

Rejestrowanie obrazów bez rozmyć

Regulacja ostrości

Korzystanie z funkcji GPS

Rejestrowanie obrazów przy słabym oświetleniu

Wybór sceny (Nocny portret)
Wybór sceny (Nocny widok)

Rejestrowanie wyraźnych dźwięków

Przechwytywanie zdjęć podczas nagrywania filmów

Rejestrowanie wysokiej jakości zdjęć podczas filmowania (Nagryw. dwoiste): Nagrywanie filmów

Rejestrowanie pięknych zachodów słońca i sztucznych ogni

Wybór sceny (Fajerwerki)
Wybór sceny (Ws.i zach.słońca)

Wybór nośnika zapisu

Oszczędzanie energii akumulatora

Odtwarzanie filmów i zdjęć z wydarzenia

Odtwarzanie filmów i zdjęć z mapy

Oglądanie streszczeń filmów

Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV

Edycja filmów i zdjęć