Informacje na temat wodoszczelności, pyłoszczelności i odporności kamery na wstrząsy

Opisywana kamera jest wodoszczelna, pyłoszczelna i odporna na wstrząsy.
Uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej obsługi, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub braku właściwej konserwacji kamery nie są objęte ograniczoną gwarancją.
  • Opisywana kamera jest wodoszczelna/pyłoszczelna zgodnie ze stopniem ochrony IEC60529 IP58. Kamera może pracować w wodzie do głębokości 5 m przez 60 minut.

  • Kamery nie wolno polewać wodą pod ciśnieniem, na przykład z kranu.

  • Nie wolno używać w gorących źródłach.

  • Kamerę należy używać w zalecanym przedziale temperatur wody pomiędzy 0 °C a 40 °C.

  • Opisywany produkt przeszedł pomyślnie wymagane testy upadku z wysokości 1,5 m na płytę ze sklejki o grubości 5 cm (przy zamkniętym ekranie LCD zwróconym w stronę korpusu kamery)*, spełniając tym samym wymagania normy MIL-STD 810F Method 516.5-Shock.

* W pewnych warunkach i okolicznościach eksploatacji, niektóre uszkodzenia, usterki lub problemy z wodoszczelnością kamery mogą nie podlegać gwarancji.
  • Jeżeli chodzi o pyłoszczelność/odporność na wstrząsy, nie jest udzielana gwarancja na zarysowania lub wgniecenia.

  • Czasami po silnym wstrząsie, na przykład w wyniku upadku, kamera może utracić swoje wodoszczelne właściwości. Wskazane jest przeprowadzenie odpłatnego przeglądu kamery w autoryzowanym punkcie napraw.

  • Znajdujące się w zestawie akcesoria nie spełniają norm wodoszczelności, pyłoszczelności i odporności na wstrząsy.