Uwagi przed przystąpieniem do eksploatacji kamery pod wodą lub w jej sąsiedztwie

  • Upewnić się, że pod pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd nie dostał się piasek, włosy lub inne zanieczyszczenia. Nawet drobne zanieczyszczenia mogą powodować przedostawanie się wody do wnętrza kamery.

  • Sprawdzić, czy uszczelka i powierzchnie, z którymi się styka, nie zostały przypadkiem porysowane. Nawet niewielka rysa może powodować przedostawanie się wody do wnętrza kamery. W przypadku zarysowań uszczelnienia lub powierzchni, z którymi się ono styka, należy dostarczyć kamerę do autoryzowanego punktu napraw i zlecić odpłatną wymianę uszczelnienia.

Uszczelnienie
Powierzchnie styku uszczelnienia

  • W przypadku zabrudzenia uszczelnienia lub jego powierzchni styku należy przetrzeć je do czysta miękką szmatką nie pozostawiającą włókien. Chronić uszczelnienie przed zarysowaniem w trakcie ładowania akumulatora lub korzystania z kabla.

  • Nie otwierać ani nie zamykać pokrywy akumulatora/karty pamięci/gniazd mokrymi lub zabrudzonymi piaskiem rękoma, albo w pobliżu wody. W ten sposób do wnętrza może przedostać się woda lub piasek. Przed otwarciem pokrywy należy wykonać procedurę opisaną w części zatytułowanej „Czyszczenie kamery po jej użyciu pod wodą lub w jej sąsiedztwie”.

  • Pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd można otworzyć dopiero wówczas, gdy kamera jest zupełnie sucha.

  • Zawsze należy sprawdzić, czy pokrywa akumulatora/karty pamięci/gniazd jest dobrze zamknięta.