Komunikat wyświetlany na ekranie

Po wymianie lub naładowaniu akumulatora, albo po ustawieniu w pozycji [Wybór sceny] opcji [Plaża], [Podwodne] lub [Śnieg], na ekranie kamery pojawi się następujący komunikat.
Nie świadczy to o usterce kamery.
Przed użyciem kamery należy zapoznać się z wyświetlanym komunikatem, aby zachować jej wodoszczelne właściwości.
Aby usunąć wspomniany komunikat, wystarczy dotknąć ekranu w miejscu jego wyświetlania.